Scholen

Werk maken van Burgerschap & LOB

Het Geheim van de Smit op school

Scholen in Primair en Voortgezet onderwijs zetten Het Geheim van de Smit in om een extra impuls te geven aan hoe zij werk maken van Burgerschap en Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB). Denk hierbij aan:

Inventarisatie & integratie

Bij deze inventarisaties worden altijd (minstens) zowel de leerkrachten als de leerlingen betrokken. Het Geheim van de Smit zet haar kwaliteiten ook in om de aanbevelingen die voortvloeien uit de inventarisatie om te vormen naar integratie in de praktijk.

"Yvonne heeft voor onze school in kaart gebracht hoe wij ervoor staan op het gebied van burgerschapsonderwijs. Naast de kennis die ze zelf heeft, zorgt ze ervoor dat ze op de hoogte is van de regelgeving. In het onderzoek heeft ze ook de leerlingen en leerkrachten meegenomen. Ze heeft een prettige manier van contact leggen en vragen stellen, zodat er voldoende informatie naar boven komt. Het verslag met de aanbevelingen en aansluitend de teamsessie zijn erg praktisch en direct in te zetten. Wij hebben het burgerschapsonderwijs in kaart en kunnen doelgericht aan het werk."
Karin Hakkert, Directeur IKC Binnenste Buiten

Invulling geven aan LOB en Burgerschap

Leerlingen op een praktische en concrete manier ondersteunen in hun identiteitsvorming door middel van het voeren van ontwikkelgesprekken waarin gebruik gemaakt wordt van:

Op basisscholen ondersteunt Het Geheim van de Smit leerlingen van groep 7 en groep 8, op scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen vanaf de brugklas. Zij biedt haar diensten ook aan ter verrijking of ondersteuning van het decanaat.

"Belangrijke keuzes voor school en profiel moeten kinderen maken als ze nog erg gericht zijn op de belangrijke beïnvloeders om hen heen. Door kinderen in die fase te leren ontdekken wat zij zelf willen, worden hun keuzes authentieker en groeit hun motivatie om te leren. Daar doen ze de rest van hun leven hun voordeel mee."

Mogelijkheden

Scholen stemmen met Het Geheim van de Smit af hoe haar diensten het beste verweven kunnen worden in hun lopende lesprogramma. Deze scholen kiezen ervoor om zich te onderscheiden door hun leerlingen - in de levensfase dat dit het meeste impact heeft - ondersteuning te bieden bij het leren maken van de concrete vertaalslag naar zichzelf (wat zegt het over mij dat ik dit leuk vind?) en hen meer eigenaar te maken van wat er in de wereld, in hun omgeving en bij hen zelf gebeurt. 

Benieuwd wat Het Geheim van de Smit voor jouw school kan betekenen?  Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Leren kiezen 

Wat heeft de jeugd van nu nodig om betere beslissingen te kunnen nemen voor hun toekomst? Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar Leeromgeving en Leerloopbanen, duidt wat dit vraagt van leerlingen en van het onderwijs.