Leren kiezen

Leg de basis voor de toekomst van je dromen

Het aanbod van opleidingen en beroepen verandert steeds sneller. Gemotiveerd zijn en blijven om te leren wordt steeds belangrijker voor de kinderen van nu, terwijl het doel waarvoor ze leren steeds ongewisser wordt. Weten wat je wilt en kunt voedt je motivatie en voorkomt vertragingen en frustraties in school en werk. En kunnen verwoorden wat je wilt en kunt is de sleutel om kansen voor jezelf te creëren. Daar zicht op krijgen gaat alleen niet vanzelf. Het Geheim van de Smit leert kinderen in de leeftijd van 10 - 14 jaar ontdekken én verwoorden wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze moeite voor willen doen. Zo ontwikkelen kinderen een eigen stem in gesprekken over vervolgopleiding en profielkeuze. Dat voedt hun gevoel van autonomie - een bepalende factor voor de motivatie om te (blijven) leren. En het geeft ze de sleutel om hun dromen waar te maken.
Het
Geheim van de Smit biedt kinderen een unieke mogelijkheid geïnspireerd te raken gedurende een periode die zeer bepalend is voor hun toekomst. Op het moment dat alle opties nog open liggen.

Cruciale leeftijdsfase

De leeftijdsfase van 10 - 14 jaar is heel bepalend voor je ontwikkelmogelijkheden. Niet alleen nu, maar ook voor later. De CITO toetsen aan het einde van de basisschool zijn maatgevend voor het niveau waarop je het middelbaar onderwijs betreedt. En vervolgens maak je in de eerste jaren van je middelbare school al keuzes in je vakkenpakket of profiel. Vaak zonder het te beseffen - sluit je daardoor al studierichtingen uit of maak je het lastiger daar naartoe te bewegen. En bij het maken van keuzes ben je vooral erg gericht op de ‘belangrijke beïnvloeders’ om je heen - ouders, broers, zussen, vrienden. Je kiest minder makkelijk vanuit je eigen motivatie en hebt vaak nog weinig besef van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is, of wat je zelf wilt.

Van dromen naar inspiratie

De leeftijdsfase van 10 – 14 jaar is echter juist ook de ideale ontwikkelingsfase om je talenten, interesses en motivatie te leren ontdekken. Je bent dan vaak nog heel nieuwsgierig en probeert graag nieuwe dingen uit. Op deze leeftijd komt het kinderlijk optimisme samen met het leren onderscheiden van waar je je best voor moet doen en van waar je gewoon goed in bent. De onbevangenheid waarmee je in die levensfase droomt over je toekomst, leidt tot ideeën die heel puur zijn. Ze staan het dichtst bij wat je wilt en kunt. En bevatten daardoor de ingrediënten die zeer helpend zijn om keuzes met betrekking tot school, vakkenpakket, studierichting en werk beter aan te laten sluiten bij wat jij zélf belangrijk vindt.

De pure ideeën en dromen die kinderen dan hebben worden nu vaak niet opgepakt als voedingsbodem om de keuzes die dan nog voor hen liggen 'wijzer' te maken. Vaak leren kinderen de waarde van die toekomstdromen pas kennen als ze vast zijn gelopen in hun studie of werk. Het Geheim van de Smit geeft kinderen de kans op het juiste moment hun inspiratie en motivatie te leren vinden.

Het programma

Het Geheim van de Smit koppelt het onbevangen dromen over je toekomst en het kijken naar je omgeving aan het leren (her)kennen van je talenten, interesses en motivatie. Dit doet het kind door middel van diverse opdrachten, maar ook door bij organisaties binnen te kijken. Het legt alle persoonlijke bevindingen en ideeën vast. Daardoor leert het kind verwoorden wat het wil en kan en leert het inzien welke keuzes daarop aansluiten. Zo ontwikkelt het kind een duidelijker stem in gesprekken over vervolgopleiding en profiel/pakketkeuze. Dat voedt het gevoel van autonomie - een bepalende factor voor de motivatie om te leren.

Het programma is geschikt voor kinderen vanaf eind groep 7 van de basisschool tot en met de onderbouw van de middelbare school. De opdrachten worden ondersteund door 1-op-1 gesprekken. De bezoeken aan bedrijven worden ook samen met Het Geheim van de Smit voorbereid en gedaan.

Strippenkaart

Voor de gesprekken en de bezoeken werken we met een strippenkaart. De behoefte van het kind bepaalt uiteindelijk hoeveel tijd ingezet wordt voor de 1-op-1 gesprekken en voor de bedrijfsbezoeken. De 1-op-1 gesprekken duren 15 of 30 minuten, een bedrijfsbezoek 60 minuten (inclusief kort nabespreken van het bezoek).

Er kan gekozen worden uit 3 verschillende strippenkaarten:

  • Strippenkaart Basis (150 minuten) €275,-

  • Strippenkaart Extra (225 minuten) €375,-

  • Strippenkaart Super (300 minuten) €450,-

(alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW)

Voorbeeld: De strippenkaart Basis (150 minuten) kan gebruikt worden voor 6x een 1-op-1 gesprek van 1 kwartier en 1x een bedrijfsbezoek. Of voor 2x een 1-op-1 gesprek van een kwartier en 2x een bedrijfsbezoek.


"Kinderen krijgen zicht op waar ze
vol enthousiasme voor willen gaan."


Leven lang plezier

Het doel van Het Geheim van de Smit is kinderen hun eigen ‘geheim van de smit’ te laten ontdekken. Het gaat er dus niet om dat kinderen op deze leeftijd al moeten weten in welk beroep ze later aan de slag willen, maar juist om inzicht te krijgen in:

  • Welke ‘geheime ingrediënten’ heb ik in me waardoor ik, als ik van daaruit leer en werk, voldoening en succes ervaar?

  • Wat past dan bij mij en wat niet?

  • Waar doe ík het voor?

  • Wat wil ík bereiken?

De tijd nemen om kinderen die vragen te laten beantwoorden, zodat ze zich hierin leren uiten om dit ook mee kunnen nemen in keuzes die impact hebben op hun toekomst, daar ligt de kracht van Het Geheim van de Smit. Hun blik richten op hun mogelijkheden en motivatie laat hun flexibiliteit en weerbaarheid groeien. Dat geeft kinderen houvast in een maatschappij die volop in beweging is. Iets waar ze hun leven lang plezier van hebben.

Aanmelden of meer informatie?

Meld je kind aan via onderstaande aanmeldknop. Het Geheim van de Smit neemt dan contact op om een intakegesprek in te plannen, samen met jou en je kind. Tijdens dit gesprek stemmen we ook af welke strippenkaart het beste past bij de behoefte van het kind.

Wilt je eerst nog wat meer informatie? Bel dan 06-12853760.